Video Impressie Expositie Kleigoed & Bakwerk

Video impressie van Sandrina’s Keramiek Expositie
bij Kleigoed & Bakwerk, Rotterdam, Januari 2014
Lees meer: Expositie Kleigoed & Bakwerk

Bericht door Sandrina Kreek Keramiek.