Serie: “Connecting Roots” (2014 – 2015)

Deze nieuwe serie Connecting Roots gaat over verbonden zijn. De mogelijkheid om ons verbonden te voelen met anderen, is fundamenteel in ons leven. Zonder verbondenheid is er geen leven, is er geen groei.

Grounded by Sandrina kreek connecting Roots
Grounded by Sandrina kreek

Ik ben me gaan verdiepen in menselijke verbindingen, en vond uit een onderzoek:
“Om connecties aan te gaan met anderen moet je jezelf blootgeven, en dat vereist grote kwetsbaarheid. Het enige wat ons van connectie weerhoudt is de angst dat we die connectie niet waard zijn.”

– Brene Brown – De kracht van Kwetsbaarheid.

Deze uitspraken spreken tot mijn verbeelding, voer voor een nieuwe serie.
Met mijn sculpturen geef ik uiting aan de noodzaak van verbondenheid voor groei, voor leven. Connecting Roots zijn sculpturen waar wortels de hoofdrol spelen bij het aangaan van verbindingen.
Het bloot geven van de wortels, en hun onderlinge verbindingen, die nodig zijn voor nieuw leven. Het is een ode aan het leven.
Vaak staan tegenstellingen centraal in mijn werk. Vooral laat ik mij inspireren door de natuur en de cirkel van het leven: leven-dood, groei en verval.